10 Videopoems

Poem #1:

"Absolute rubbish" The more emphatic the more sincere, apparently.

Poem #6:

Some things you just can't say more about.

Poem #2:

"Point to point to pole" A poem about the beauty of points and poles.

Poem #7:

A top-poem is a top-class sport.

Poem #3:

"Where is there", that's the question in this existentialist poem.

Poem #8:

An informal gathering with a conclusive outcome.

Poem #4:

My desk is bigger than yours

Poem #9:

The rhythm of a political monologue translated into two sounds.

Poem #5:

"Err", the most used, intelligent answer as a sound-poem.

Poem #10:

The truth about penguins.

10 Videogedichten

Poem #1:

"Volstrekte onzin, totaal, absoluut" Hoe nadrukkelijker hoe oprechter, blijkbaar.

Poem #6:

Sommige zaken kun je gewoon niet meer over zeggen.

Poem #2:

"Puntje bij puntje bij paaltje" een gedicht over de schoonheid van puntjes en paaltjes

Poem #7:

Een topgedicht is topsport..

Poem #3:

"Waar is daar", dat is de vraag in dit existentialistisch gedicht.

Poem #8:

Een onderonsje met een eenduidige conclusie.

Poem #4:

Mijn bureau is groter dan de jouwe, dus....

Poem #9:

Het ritme van een politiek monoloog vertaald in slechts twee klanken.

Poem #5:

"Euhhh", het meestgegeven intelligente antwoord wordt een klankgedicht.

Poem #10:

The truth about penguins.