Blink

Installation/video-loop

Monitor/video projector, prints, silent.

Passiveness, emptiness, emotionless, all this is to be read on the faces and in the eyes of the people that pass by in this work as an endless litany. The only movement is the slowly blinking of the eyes of some of them. This slow movement is the rhythm on which the video is edited.

The faces are part of an audience that is not looking at anything, but is totally self-absorbed. The absence of sound makes the emptiness even stronger. 

The work is presented on one or more monitors or projections, preferably a little over head-level, on a wall or pedestal.

In combination with the video are several photo's, size 1,19 m. x 0,84 m., of some of the characters from the video. The photos are taken from a checkmonitor that produces a line pattern. This pattern creates an extra distance between the viewer and the portrayed.

click photo for detail

Installatie/videoloop

Monitor/videoprojector, lengte videoloop 18:40, geluidloos, foto’s 1,19 m. x 0,84 m.

Doodsheid, levenloosheid, leegheid, dit alles is te lezen op de gezichten en in de ogen van de mensen die als in een eindeloze litanie voorbijkomen in dit werk. De enige beweging komt van het knipperen van de ogen van een deel van deze mensen. Op deze trage oogbeweging is de tape-loop gemonteerd.

De mensen maken onderdeel uit van een publiek dat nergens naar lijkt te kijken en volkomen in zichzelf gekeerd is.

De geluidloosheid van het werk versterkt de leegheid nog meer.

Dit werk wordt bij voorkeur vertoond op een monitor (of projectie) boven ooghoogte, eventueel meerdere verspreid in de ruimte.

In combinatie met de video hangen, als de ruimte zich er toe leent, ook een aantal foto’s van 1,19 m. x 0,84 m. met enkele personages uit de video, gemaakt vanaf het beeldscherm. Het duidelijk zichtbare streepraster van het beeldscherm schept een zekere afstand tot de geportretteerde.