That Installation With The Eggs

Installation

240 egg-cups, 240 dented, boiled eggs, two lcd monitors, two computers, audio equipment, a wooden wall, an infra-red sensor, wood.


On a wall of app. 2m x 3m. are 240 bright red and yellow egg-cups on small shelves. On them are 240 eggs with a small dent at the top. Between them are two small lcd monitors on which you see the repeating sequence of an egg being hit. The sound of this the egg is heard over a loudspeaker. Each monitor plays the egg-breaking in it's own, repeated rhythm. The two video sequences are slightly different from each other (one is a little slow motion) so the rhythm will slowly diverge and come together again.

Installatie

240 eierdopjes, 240 gedeukte eieren, twee lcd monitoren, twee computers, audio versterker, twee luidprekers, infra-rood sensor, hout.

Aan een 2m. bij 3m. groot paneel staan op kleine plankjes 240 knal rode- en gele eierdopjes. Hierin staan 240 eieren waarvan de top is ingeslagen. Tussen de eieren in staan twee lcd monitortjes waarop een zich herhalende video sequentie te zien is van een exploderend ei. De sequenties verschillen enigzins in snelheid waardoor de ritmes lanzaam verschuiven en weer samenkomen.

Twee luidsprekers aan weerszijde van de wand laten het bijbehorende geluid horen.