A Word Of Welkom

Installation series (1997-2049)

each consisting of: 1 computer, 1 monitor, 1 loudspeaker, 1 amplifier, 1 contact-mat, (or infrared sensor) electronics, wood.


A Word of Welcome is a site-related work consisting of a doormat with a welcoming text and a monitor (projection is also possible), placed on a plinth near the entrance of a building or room. The work requires the active participation of the viewer (user).

When entering, the visitor is confronted with the image of a tv-presenter who welcomes her with a "good morning" or "good afternoon", depending on the time of day. With every step on the mat the image shifts and the sequence is repeated or replaced by a different greeting. By stepping repeatedly on the doormat, a rhythm of image and sound is made, thus questioning the truthfulness of the personal welcome.

Since the first realization eddie d has made several versions of the installation, ranging from presentations with multiple monitors, a simple single "buenas tardas" to randomly selected greetings in different languages.

The creation date is set in the future to point out that newer versions are still a possibility and the work continues to develop.

The installation has been presented in several countries and the artist always looked for material in the local language and tries to find a welcome-doormat in that specific language.

(text Vivian van Saaze)

Click on a doormat

click

serie installaties (1997-2049)

alle bestaande uit: 1 computer, 1 monitor, 1 luidspreker, 1 versterker, 1 contact-mat,

elektronika, hout.

A Word of Welcome is een site-related werk dat bestaat uit een deurmat met welkomsttekst en een monitor, geplaatst op een sokkel bij de ingang van een zaal of gebouw. Het werk vraagt een actieve deelname van de kijker. Bij binnenkomst wordt de bezoeker, als deze op de mat stapt, geconfronteerd met het beeld van een tv-presentator die de bezoeker goede- morgen of goedemiddag wenst, al naar gelang het tijdstip. Bij elke stap op de mat, verspringt het beeld en wordt het fragment herhaald of een nieuwe welkomstgroet uitgesproken. Door meermaals op de mat te stappen ontstaat een ritme van beeld en geluid waardoor de echt- heid van de persoonlijke verwelkoming onderuit wordt gehaald.

Sinds het bestaan van de installatie heeft eddie d verschillende versies gemaakt, variërend van een tot meerdere monitoren en variërend van een enkele ‘goedemorgen’ tot meerdere welkomstgroeten in verschillende talen, waarbij de volgorde ‘at random’ is. De vervaardi- gingdatum wordt door de kunstenaar steeds in de toekomst gelegd, om aan te geven dat nieuwe versies mogelijk zijn en het werk zich blijft ontwikkelen. A Word of Welcome is in diverse landen gepresenteerd. Telkens zocht de kunstenaar naar beeldfragmenten in de taal van het land. Bovendien streeft hij ernaar een mat te gebruiken die in de eigen taal de bezoeker welkom heet.

Vivian van Saaze.